ნინო გიგაია

ფილიალი: ვაკის ფილიალი

მიმართულებები: ენდოკრინოლოგია