თამარ გელაძე

ფილიალი: ბათუმის ფილიალი

მიმართულებები: გინეკოლოგია