ნინო მორგოშია

ფილიალი: ვაკის ფილიალი

მიმართულებები: ნევროლოგია