შაქრიანი დიაბეტის პროგრამა კლინიკა ,,ენმედიც"–ში.

შაქრიანი დიებეტით დაავადებულ პაციენტთა უ ფ ა ს ო მკურნალობა, 300 ლარის კონსულტაციებისა და გამოკვლევების 90% დაფინანსება.


 დიაბეტის პროგრამა სახელწოდებით ,,სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება", ხორციელდება საქართველოს შრომის , ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს 90%–იანი და საქართველოს მოქალაქეთა 10% თანადაფინანსებით. პროგრამა ხორციელდება  ვ. ივერიელის სახელობის ენდოკრინოლოგია, მეტაბოლოგია, დიეტოლოგიის ცენტრ ,, ენმედიც"–ში.

პროგრამის მიზნებია: შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებულ პაციენტთა აბულატორიული მეთვალყურეობის გაუმჯობესება და შესაძლო გართულებების პრევენცია და შემცირება. 

პროგრამით გათვალისწინებული მომსახურება მოიცავს

         1. ექიმი–ენდოკრინოლოგი;

       2. ექიმი–ნევროპათოლოგი,                                                                                        

       3. ექიმი–ოფთალმოლოგი, 

       4. ექიმი–ანგიოლოგი.

       5. ექიმი–დიეტოლოგი.

კლინიკო–ლაბორატორიული გამოკვლევები:     

       6. გლუკოზის განსაზღვრა სისხლში ( 8–ჯერ);

       7. გლიკოზირებული ჰემოგლობინის განსაზრვრა;

       8. კრეატინინის განსაზღვრა;

       9. მიკროალბუმინურიის კვლევა;                                                                             

       10. სისხლის საერთო ანალიზი.

       11. შარდის საერთო ანალიზი.

       12. ზიმნიცკის სინჯი.

       13. C- პეპტიდი.

       14. ჰომა– ინდექსები.

        15. ე.კ.გ.

პროგრამაში ჩართვის მიზნით თან უნდა იქონით შემდეგი დოკუმენტაცია : 1. ფორმა–100, სადაც განსაზღვრული იქნება ,რომ პაციენტს   აქვს შაქრიანი დიაბეტი; 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა. 3. დაზღვევის პოლისი ( არსებობის შემთხვევაში). 

 

   კლინიკა  ,,ენმედიც"–ი  გისურვებთ ჯანმრთელობას  

 


Copyright (c) 2010 msdiagnostic.ge - All Rights Reserved "